Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.

t3_responsivecity 2010/03/24 13:20 t3_responsivecity 2010/03/24 13:21 current
Line 5: Line 5:
T3 Responsive City on Tekesin Kestävä yhdyskunta –teknologiaohjelmaan kuuluva puolitoista vuotta (8.10.2009-31.3.2011) kestävä tutkimushanke. \\ T3 Responsive City on Tekesin Kestävä yhdyskunta –teknologiaohjelmaan kuuluva puolitoista vuotta (8.10.2009-31.3.2011) kestävä tutkimushanke. \\
-T3 Responsive City tutkimushanke tuottaa uutta tietoa käyttäjälähtöisen kestävän yhdyskunnan rakentamiseksi. Tutkimuksessa käyttäjälähtöisyyttä, avointa innovaatiotoimintaa ja kestävää kehitystä tarkastellaan konkreettisen kohteen, T3-alueen ja sen toimijoiden kautta. Tutkimuksessa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa elämisen tilanteet ja ympäristön responsiivisuus kaupunkikehityksen lähtökohtana, yhteisölliset mobiili- ja ubiikkipalvelut, uudet arvontuottosysteemit sekä avoin innovaatio. \\+T3 Responsive City -tutkimushanke tuottaa uutta tietoa käyttäjälähtöisen kestävän yhdyskunnan rakentamiseksi. Tutkimuksessa käyttäjälähtöisyyttä, avointa innovaatiotoimintaa ja kestävää kehitystä tarkastellaan konkreettisen kohteen, T3-alueen ja sen toimijoiden kautta. Tutkimuksessa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa elämisen tilanteet ja ympäristön responsiivisuus kaupunkikehityksen lähtökohtana, yhteisölliset mobiili- ja ubiikkipalvelut, uudet arvontuottosysteemit sekä avoin innovaatio. \\
Projektin kohteena on Otaniemen, Keilaniemen ja Tapiolan alue Espoossa. T3 aluetta hyödynnetään eri toimijoiden avoimeen, todellisessa ympäristössä tapahtuvaan yhteiskehittelyyn perustuvana Living Labina. Tavoitteena on synnyttää uutta, myös muille alueille skaalattavissa olevaa liiketoimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Hankkeen yrityspartnerit edustavat laajasti elämisen ympäristöön, teknologiaan ja palveluihin liittyviä toimialoja. \\ Projektin kohteena on Otaniemen, Keilaniemen ja Tapiolan alue Espoossa. T3 aluetta hyödynnetään eri toimijoiden avoimeen, todellisessa ympäristössä tapahtuvaan yhteiskehittelyyn perustuvana Living Labina. Tavoitteena on synnyttää uutta, myös muille alueille skaalattavissa olevaa liiketoimintaa Suomessa ja kansainvälisesti. Hankkeen yrityspartnerit edustavat laajasti elämisen ympäristöön, teknologiaan ja palveluihin liittyviä toimialoja. \\
Line 25: Line 25:
Lisätietoja: \\ Lisätietoja: \\
Professori Jarmo Suominen, Future Home Institute,\\ Professori Jarmo Suominen, Future Home Institute,\\
-jarmo.suominen@taik.fi, 044-304 9465 \\ +jarmo.suominen@taik.fi, 044-3049465 \\
\\ \\
-Asiantuntija Antti Pirinen, Future Home Institute,\\+Projektipäällikkö Antti Pirinen, Future Home Institute,\\
antti.pirinen@taik.fi, 040-5300828 antti.pirinen@taik.fi, 040-5300828
t3_responsivecity.txt · Last modified: 2010/03/24 13:21 by antti