header

Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.

start 2011/02/11 08:31 start 2012/04/18 13:36 current
Line 1: Line 1:
-====== Projektien kotisivut ======  +_
-== Käynnissä olevat hankkeet == +
-[[http://wiki.uiah.fi/futurehome/old/doku.php?id=projektit:24living|24Living-kehitysohjelma]]\\ +
-[[http://wiki.uiah.fi/futurehome/old/doku.php?id=projektit:ahaa|AHAA Asiakkuuden hallinta asumisessa]] \\ +
-[[http://wiki.uiah.fi/futurehome/old/doku.php?id=projektit:sawe|SAWE Situated Activities in Working Environments]] \\ +
-[[SIN|SIN Situated Innovations]] \\ +
-[[MoKa|MoKa Monikanavainen kaupallinen ympäristö]]\\ +
-[[Responsive City|Responsive City]]\\  +
-[[t3_responsivecity|T3 Responsive City]]\\  +
-[[Fortum_core|FortumCore]]\\  +
- +
- +
-== Valmisteilla olevat hankkeet == +
-[[ASPE| ASPE Asiakaslähtöisen perusparantamisen tutkimusavaus]]\\ +
-[[SUVe| SUVe Sustainable Urban e-Village]] \\ +
-[[Worklife| Worklife 2.0]]\\ +
-\\  +
- +
- +
-== Päättyneet hankkeet == +
-[[http://www.taik.fi/palvelut/future_home_institute/projektit/paattyneet_hankkeet.html|Kuvaukset päättyneistä hankkeista]]\\ +
-\\ +
-\\ +
-~~DISCUSSION:off~~+
start.1297405919.txt.gz · Last modified: 2011/02/11 08:31 by kirsten