Differences

This shows you the differences between the selected revision and the current version of the page.

aspe 2008/11/12 13:04 aspe 2010/12/16 14:25 current
Line 16: Line 16:
[[aspe:aspe_intra| ASPE Intranet]]\\ [[aspe:aspe_intra| ASPE Intranet]]\\
-**TUTKIMUSSUUNNITELMA** 
- 
-{{julkinen:aspe_asiakaslaehtoeisen_perusparantamisen_tutkimusavaus.pdf|ASPE_asiakaslähtöisen_perusparantamisen_tutkimusavaus.pdf}}\\ 
Lisätietoja Lisätietoja
  * Riikka Rahtola, projektitutkija, riikka.rahtola (at)taik.fi, 044 333 4734   * Riikka Rahtola, projektitutkija, riikka.rahtola (at)taik.fi, 044 333 4734
  * Jarmo Suominen, Professori, instituutin johtaja, suominen (at) mit.edu   * Jarmo Suominen, Professori, instituutin johtaja, suominen (at) mit.edu
aspe.txt · Last modified: 2010/12/16 14:25 by riikka